Shark Tank Viet Nam – Thương Vụ Bạc Tỷ

Shark Tank Việt Nam Mùa 2 2018 Startup Việt Kiều Được Shark Linh Đầu Tư 11 Tỷ Đồng

Startup Việt Kiều Được Shark Linh Đầu Tư 11 Tỷ Đồng Tại Shark Tank | Shark Tank Việt Nam Mùa…

Read More »

Shark Tank Việt Nam Mùa 2 2018 Thất Bại Vì Mô Hình Kinh Doanh Thiếu Điểm Nhấn Đặc Biệt

Gọi Vốn Thất Bại Vì Mô Hình Kinh Doanh Thiếu Điểm Nhấn Đặc Biệt | Shark Tank Việt Nam Mùa…

Read More »

Shark Tank Việt Nam 2018 | Shark Louis Nguyễn Chi 10 Tỷ, Cứu Vớt Dự Án Nông Sản Hữu Cơ

Shark Louis Nguyễn Chi 10 Tỷ, Cứu Vớt Dự Án Nông Sản Hữu Cơ | Shark Tank Việt Nam –…

Read More »

Shark Tank Việt Nam Shark Linh Rất Chăm Chỉ Tập Nói Tiếng Việt

Shark Linh Rất Chăm Chỉ Tập Nói Tiếng Việt | Shark Tank Việt Nam | Thương Vụ Bạc Tỷ

Read More »

Shark Tank Việt Nam 2018 | Hai “Cá Mập Quỹ” Shark Dzung & Shark Linh Có Đôi Lời Nhắn Nhủ

Hai “Cá Mập Quỹ” Shark Dzung & Shark Linh Có Đôi Lời Nhắn Nhủ Với Các Khán Giả | Shark…

Read More »

Shark Tank Việt Nam | Shark Phú Nếu Bạn Đủ Can Đảm Thì Hãy Cùng Xem

Nếu Bạn Đủ Can Đảm Thì Hãy Dũng Cảm Mở VTV3 Lúc 20H30 Thứ Tư | Shark Tank Việt Nam…

Read More »

Shark Tank Việt Nam | Thương Vụ Bạc Tỷ 2018 Tin Mật Đến Từ ‘Shark James Hưng

Tin Mật Đến Từ ‘Shark James Hưng’ | Shark Tank Việt Nam | Thương Vụ Bạc Tỷ

Read More »

Shark Tank Việt Nam Tập 2 – Mùa 2 – 2018

Startup Nông Sản Hữu Cơ Bất Ngờ Nhận Đầu Tư 10 Tỷ | Shark Tank Việt Nam Tập 2 –…

Read More »

Shark Tank Việt Nam Mùa 2 2018 – Cô Gái 26 Tuổi Gọi Được Vốn Gấp 6 Lần Mong Đợi

Cô Gái 26 Tuổi Gọi Được Vốn Gấp 6 Lần Mong Đợi – Gần 7 Tỷ Đồng Trong Shark Tank…

Read More »

Shark Tank Việt Nam Mùa 2 2018 | “Cá Mập” Bị Startup Khước Từ Vì “Mồi Câu Không Ngon”

“Cá Mập” Bị Startup Khước Từ Vì “Mồi Câu Không Ngon” | Shark Tank Việt Nam | Mùa 2 2018

Read More »
Close