Tarot Tổng Hợp

Lá I. The Magician – Deviant Moon Tarot

Lá Bài I – The Magician – Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Lá I. The Magician - Deviant Moon Tarot 2

Là người sở hữu tài năng lớn, The Magician luôn thực hiện mọi việc với trình độ cao 다운로드. Mặc dù anh chỉ mới bắt đầu tôi luyện sự khéo léo nhưng tài năng thì anh đã luôn sẵn có rồi.

Nghĩa xuôi: Vận dụng sự sáng tạo 다운로드. Khám phá những tài năng tiềm ẩn của một người nào đó. Khéo tay. Lanh lẹ. Tài năng phát lộ.

Nghĩa ngược: Sử dụng sai tài năng của ai đó 다운로드. Thiếu trí tưởng tượng. Bối rối. Những nỗ lực thiếu sự hợp tác. Không thể học hỏi những kỹ năng mới.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Tham Khảo Các Lá Bài Deviant Moon Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close