Điều Khoản Sử Dụng Và Chính Sách Bảo Mật Tại Kienthuc1805.com

Điều Khoản Sử Dụng Với WebSite https://kienthuc1805.com/

Đối với tất cả người truy cập, Khi truy cập vào kênh kiến thức tổng hợp và chia sẻ HTTPS://KIENTHUC1805.COM/ (kienthuc1805) đồng nghĩa với việc người sử dụng đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định sau đây. Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoảng dưới đây xin quý vị rời khỏi website, không truy cập và đọc thông tin từ website kienthuc1805 của chúng tôi ngay lập tức.

Trong quá tổng hợp, cung cấp để truyền tải đến người xem được các ý kiến tốt hơn và quá trình vận hàng của kienthuc1805 được tốt hơn thì kienthuc1805 có quyền chỉnh sửa, bổ sung, bỏ bớt tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng cũng như thông tin bất kì lúc nào. Chính vì thế mong quý vị cập nhật, truy cập và xem tình hình các điều khoảng và nội dung mới nhất để việc tham khảo được tốt hơn.

  1. Trách nhiệm của người sử dụng

Khi truy cập vào kienthuc1805 thì người sẽ phải chấp nhận mọi rủi to có thể xay ra trong quá trình truy cập vào kienthuc1805. Kienthuc1805 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ những tổn thất, những vấn đề phát sinh trực tiếp hay gián tiếp của quý vị khi truy cập vào website này. Hoặc trực tiếp hơn là khi tải, lưu các dữ liệu từ kienthuc1805 mà có thể gặp phải các nguy cơ về virus, các chương trình lỗi, các kiến thức chưa được bổ sung dưới dạng tham khảo,….

  1. Nội dung website

Nội dung, thông tin trên kienthuc1805 là được tổng hợp và đối tác có liên quan cung cấp cho người sử dụng, chia sẻ một cách trung thực và đáng tin cậy. Kienthuc1805 luôn luôn cố gắn cập nhật nhanh nhất, tốt nhất về các nội dung mới kèm theo sửa đổi các nội dung cũ định kì NHƯNG KIENTHUC1805 KHÔNG ĐẢM BẢO THÔNG TIN ĐÓ LÀ MỚI NHẤT, ĐẦY ĐỦ NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT. CÁC NỘI DUNG TRÊN KIENTHUC1805 CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CHÍNH VÌ VẬY NGƯỜI DÙNG HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU KHI ÁP DỤNG, KHÔNG QUA Ý KIẾN CỦA CHUYÊN GIA, CHUYÊN KHOA.

  1. Bản quyền

Kienthuc1805 là chủ sở hữu của website này. Bất kỳ vấn đề chỉnh sửa hay cập nhật nào về nội dung đó là thuộc về phần của Kienthuc1805. Những thay đổi, những xâm hại trái phép vào kienthuc1805 là hành vi vi phạm và Kienthuc1805 loại bỏ bất kì lúc nào những nội dung, thông tin không đúng, không phải là Kienthuc1805 chỉnh sửa. Toàn bộ nội dung trên Kienthuc1805 đều được tổng hợp và chia sẻ một cách công khai.

  1. Bảo mật thông tin người sử dụng

Thông tin và các ý kiến ca nhân của người dùng, sử dụng khi cung cấp qua kienthuc1805 được giữ bí mật tuyệt đối không gửi cho bất kỳ bên thứ 3. Trừ các yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chức năng và theo quy định của pháp luật.

  1. Giới hạn sử dụng

Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của website này được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Kienthuc1805.

  1. Quyền phủ nhận

Toàn bộ nội dung trên Kienthuc1805 đều chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng người đọc nên có sự tư vấn của các bác sĩ, chuyên gia. Kienthuc1805 sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu người dùng gặp phải các vấn đề về sức khỏe.

  1. Luật áp dụng

Việc quản lý, vận hành và sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Back to top button