Tổng Hợp Review

Địa chỉ sở xây dựng TPHCM

Thông tin về Sở xây dựng TPHCM:

English name: HO CHI MINH CITY DEPARTMENT OF CONSTRUCTION

Địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh  (Xem bản đồ)
Giờ làm việc:

  • Thứ Hai 07:30–17:00
  • Thứ Ba 07:30–17:00
  • Thứ Tư 07:30–17:00
  • Thứ Năm 07:30–17:00
  • Thứ Sáu 07:30–17:00
  • Thứ Bảy 07:30–11:30
  • Chủ Nhật Đóng cửa

Điện Thoại: (028) 3932 5945 – (028) 3932 6214 | Fax: (028) 3932 5269

Email: [email protected]
Website: soxaydung.hochiminhcity.gov.vn

Thông tin về Sở xây dựng TPHCM: English name: HO CHI MINH CITY DEPARTMENT OF CONSTRUCTION Địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ) Giờ làm việc: Thứ Hai 07:30–17:00 Thứ Ba 07:30–17:00 Thứ Tư 07:30–17:00 Thứ Năm 07:30–17:00 Thứ Sáu 07:30–17:00 Thứ Bảy 07:30–11:30 Chủ Nhật Đóng cửa Điện Thoại: (028) 3932 5945 – (028) 3932 6214 | Fax: (028) 3932 5269 Email: sxd@tphcm.

Related Articles

Trả lời

Back to top button