72 Con Quỷ Của Vua Solomon

CAIM Con Quỷ Thứ 53 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

CAIM Con Quỷ Thứ 53 Của Vua Solomon

 

Hình Ảnh CAIM Con Quỷ Thứ 53 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Hắn là một Lãnh Chúa vĩ đại. Hắn vốn là một con chim Hoét, nhưng khi hiện thân, hắn mang hình hài của một người đàn ông cầm thanh kiếm sắc và trông kì vĩ như lời đồn đại. Hắn đưa lời giải đáp trong tàn tro nóng bỏng. Hắn đem đến khả năng nói chuyện với cỏ cây và muôn thú.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close