Tarot Tổng Hợp

Lá Knight of Swords – Crystal Visions Tarot

Lá Bài Knight of Swords Bộ Bài Crystal Visions Tarot

Lá Knight of Swords - Crystal Visions Tarot 2

Lá bài Knight of Swords đại diện cho hành động mạnh mẽ và năng lượng không suy suyển. Knight thường trung thực đến mức thẳng thừng và có thể gây tổn thương bằng những lời nói. Anh ta khá hung hăng trong quan điểm và thường hay độc đoán, tuy vậy anh có sức lôi cuốn, đáng tin cậy và thông minh. Anh ta nhanh nhẹn cưỡi một con ngựa có cánh, bay xuyên qua những đám mây, theo sau là một đội quân quạ. Thanh kiếm của anh ta đã rút ra và anh đang sẵn sàng hành động, mặc dù không có đối thủ trước mặt.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi lá bài Knight of Swords bị đảo ngược, nó tượng trưng cho một người hung hăng quá mức, tiềm ẩn bạo lực, hoàn toàn không có khả năng tự kiểm soát và thiếu khách quan. Nó chỉ một người quá lệ thuộc vào quan điểm của mình với một thái độ thù địch và không tôn trọng ý kiến của một ai khác.

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

 

Bảng Tổng hợp tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

Tarot.vn Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close