Tarot Tổng Hợp

Lá See the truth – Messenger Oracle

See the truth

Ý nghĩa lá See the truth trong bộ Messenger Oracle

Đừng để bị đánh lừa, hãy quan sát và chú ý đến những ảo ảnh mà người khác giăng xung quanh họ và có lẽ bạn cũng đang giăng quanh mình. Thấu hiểu đêm tối và những cái bóng, nhìn thấu qua màn đêm để thấy được ánh sáng của sự thật. Hãy chú ý đến những điều mâu thuẫn, lưu ý đến những khi hành động và lời nói không đồng điệu với nhau, luyện tập sao cho trực giác trở nên sắc bén và minh mẫn để có thể nắm được hành động và suy nghĩ của những kẻ xung quanh – và cả chính mình – và tin tưởng vào sự thông thái của ý thức.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

Related Articles

Trả lời