Tarot Tổng Hợp

Lá VII. The Chariot – Sun and Moon Tarot

VII – The Chariot

194_07

Liên kết với Cancer (Cự Giải) 다운로드. Gắn liền với sự thay đổi và hoạt động. Thành công trong việc vượt qua những chặng đường trước đây (thông qua các lá bài trước) mang lại chiến thắng 티비팟 영상 다운로드. Niềm vui chiến thắng và sự tự tin đều quan trọng, nhưng chúng không phải là thành tựu của chúng ta. Người đánh xe hướng ý chí và sức mạnh của ông vào việc biến ý tưởng thành hành động, dự án và trải nghiệm nfs util.dll. Là người trao ban chiến thắng và chuyển biến, ông giữ vị trí trung tâm trong thiên hà. Bánh xe mang đến sự thay đổi xuất phát từ sự lựa chọn 다운로드. Taurus mang lại kết quả hữu hình – hành động thông qua sự đối kháng. Cancer, dấu hiệu nước, xuất hiện trên bề mặt để bảo vệ những cảm xúc bên trong Kapgang download. Ký tự Hebrew Cheth là biểu tượng của một hàng rào, và đại diện cho phước lành của cuộc sống.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close