72 Con Quỷ Của Vua Solomon

LERAJE Con Quỷ Thứ 14 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

LERAJE Con Quỷ Thứ 14 Của Vua Solomon

 

Hình Ảnh LERAJE Con Quỷ Thứ 14 Của Vua Solomon Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

Leraje là một Hầu tước của Địa ngục. Hắn ta thường xuất hiện dưới hình dáng một cung thủ đẹp trai với bộ đồ màu xanh cùng cung và tên. Hắn ta có sức mạnh để gây nên và chi phối những cuộc chiến tranh và tai họa.

Leraje thống lĩnh 30 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close