Tarot Tổng Hợp

Lá 5 of Cups – Tarot of Marseilles

5 of Cups

Lá 5 of Cups - Tarot of Marseilles 4

Five of Cups. Ở đây chiếc cốc trung tâm được trang trí bằng bông hoa rực rỡ đánh dấu sự xuất hiện của những cảm xúc mới mà thậm chí có thể tiến xa ví như sự cuồng tín. Đó là sự khám phá ra đức tin, một cảm xúc hưng phấn mang chúng ta đến với một đấng cao cả hay ai đó mà chúng ta xem như vậy.

Mặt tiêu cực có thể là tin tưởng mù quáng vào bất kỳ chỉ dẫn nào, mất cân bằng cảm xúc, thiếu đức tin, thất vọng và sự đắng cay chua xót.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button