Tarot Tổng Hợp

Lá 5 of Wands – Green Witch Tarot

5 of Wands

Lá bài này cho thấy sự cần thiết phải tổ chức và làm việc theo nhóm trong một công việc hay hoạt động sáng tạo. Nó có thể đại diện cho giai đoạn đầu của một dự án nhóm, các thành viên phải tìm hiểu toàn bộ các yêu cầu tổng thể hoặc vai trò cá nhân. Một môi trường cạnh tranh hoặc tổ chức lại nhân sự có thể thúc đẩy những thay đổi tại nơi làm việc, có thể là người cũ rời đi hoặc người mới chuyển đến. Chính bản thân dự án đó có thể là chủ đề để thay đổi, có thể làm xáo trộn mọi người trong một thời gian, hoặc ai đó không thể hoàn thành phần việc được phân công của họ trong khối lượng công việc, và dựa dẫm vào đồng đội để thực hiện. Cùng với khả năng tái tổ chức, đây là cơ hội để thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Mọi người trong một đội cần phải biết được họ đang ở đâu, có phù hợp với dự án hay không hoặc làm thế nào để hòa hợp với tổng thể. Thành viên của một đội cần phải hiểu được tầm quan trọng của công việc, và đó là một phần quan trọng trong sự thành công của nhiệm vụ. Một người nào đó có thể bị sa thải hoặc được thăng chức, gây ra sự xáo trộn trong việc hoàn thành dự án còn lại của đội. Có những yếu tố của sự đấu tranh để biến những ý tưởng trở thành hiện thực, để khắc phục những vấn đề không lường trước được, mọi việc có thể dàn xếp được nhưng cũng cần phải có sức mạnh và sự sáng tạo để hoàn thành.

Cây mao nhị, một loại cỏ thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết và hành động có mục đích, mọc bên cạnh cái giỏ. Một con kiến, biểu tượng của kỷ luật, trật tự và mục tiêu, đang mang ra một mảnh vụn bánh mì.

Nghĩa xuôi: Cạnh tranh, cần làm việc theo nhóm, khả năng lãnh đạo, thay đổi nhân sự bất ngờ, đấu tranh để đạt được mục tiêu, khắc phục trở ngại bằng cách hợp tác, phân chia giải quyết vấn đề, xung đột mang đến sự thay đổi trong thủ tục hoặc bổ nhiệm.

Nghĩa ngược: Bướng bỉnh, tranh chấp, vấn đề phức tạp, mâu thuẫn, tranh luận, thiếu quyết đoán.

Từ gợi ý: Tái tổ chức, Cần hoạt động theo nhóm.

Sách Green Witch Tarot – Ann Moura, Kiri Leonard

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Green Witch Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button