Tarot Tổng Hợp

Lá I. The Magician – Celestial Tarot

I. The Magician

Món quà dẫn lối của Mercury

Lá I. The Magician - Celestial Tarot 2비오는소리. The Magician - Celestial Tarot" width="286" height="512" />

Mercury trẻ trung, mạnh mẽ chính là Magician đã sẵn sàng dẫn lối cho chúng ta băng qua con đường mê cung phía trước 아이필프리티 자막 다운로드. Mercury là đại diện của Uranus  đã kết nạp the Fool vào trò chơi cuộc sống, bằng cách ban cho chàng những kỹ năng cần thiết để đánh lừa đối thủ 다운로드. Khi rút được lá bài Magician, nó ám chỉ sự nhận thức về các mục tiêu cũng như ý chí, sự khéo léo và trí tuệ cần thiết để theo đuổi mục tiêu 레이튼교수와 악마의상자. Trong thần thoại, Mercury ý thức được điều này ngay từ đầu. Là người bảo trợ tuổi trẻ, chàng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được nạp đầy năng lực và năng lượng để theo đuổi chúng 넥서스. Lá bài báo hiệu một giai đoạn mới đầy tinh thần phong phú và động lực. Một quá trình sáng tạo nằm trong tay chúng ta 다운로드. Lá bài Magician gợi ý cho chúng ta về sự hiển linh của chúa trời, người sẵn lòng dẫn lối cho chúng ta vượt qua ngưỡng cửa của sự thay đổi r소프트웨어.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close