Tarot Tổng Hợp

Lá King of Swords – Deviant Moon Tarot

Lá Bài King of Swords – Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Lá King of Swords - Deviant Moon Tarot 2

Vị vua vĩ đại đứng bên một người lính thuộc quân đội ông nắm quyền 캘리그래피 폰트 다운로드. Ông áp đặt ý chí mạnh mẽ lên những người quanh ông và lãnh đạo họ bằng sự nghiêm khắc.

Nghĩa xuôi: Vận dụng ý chí của ai đó đến cùng 비오는소리. Nắm quyền lãnh đạo. Xác định. Kỷ luật. Người làm luật. Hợp lý.

Nghĩa ngược: Thô bạo 아이필프리티 자막 다운로드. Phán xét thiếu công minh. Ích kỷ.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Tham Khảo Các Lá Bài Deviant Moon Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close