Tarot Tổng Hợp

Lá Prince of Wands – Sun and Moon Tarot

Prince of Wands

194_64

Khí của lửa. Cảm giác phiêu lưu. Một cách tiếp cận nghiêm ngặt với cuộc đời. Hữu ích và đảm bảo. Đũa phép Phượng hoàng mang ý nghĩa về sự chuyển đổi và phát triển tâm linh. Mục tiêu tượng trưng cho sự chú ý, tập trung và lưu tâm. Sư tử khuyến khích sự sáng tạo đầy cảm hứng.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button