Tarot Tổng Hợp

Lá Ten of Wands – Black Cats Tarot

Ten of Wands

Ý nghĩa lá Ten of Wands trong bộ Black Cats Tarot

Giác Ngộ. Lá bài Ẩn phụ này biểu tượng sự giác ngộ bất chợt. Thấu hiểu một vấn đề thường hoàn toàn đến một cách không ngờ tới.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button