Chuyên Đề Tarot

Chuyên Đề Tarot là nơi tổng hợp tất cả những khía cạnh của tarot từ kiến thức đến những sự chia sẻ. Vì tất cả kiến thức không riêng gì tarot đều để sẻ chia. Sẻ chia nhiều hơn chúng ta nhận lại được nhiều hơn các bạn nhé.

 

Về Tarot có các vấn đề chuyên biệt:

 

Giới Thiệu Về Tarot

 

+ + Hành Trình Tarot Được Khám Phá Thế Nào?

 

++ Hỏi Đáp Tổng Hợp Và Tổng Thể Về Tarot

 

4 Nguyên Tố Trong Tarot

 

Giới Thiệu Về 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

 

Tarot Tổng Hợp

 

Ý Nghĩa Tổng Thể Của 78 Lá Tarot

 

Ý Kiến Cảm Quan Về Tarot

 

+ + Top 10 Lá Bài Tarot

 

Kiến Thức Lá Để Sẻ Chia – Cảm Nhận Để Được Thấu Hiểu – Cho Đi Để Được Nhận Lại

Close