Tarot Tổng Hợp

Animism Tarot – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Animism Tarot

 

The Animism Tarot kết nối các biểu tượng Tarot và hình tượng động vật trong 79 lá bài, bao gồm một lá bonus Happy Squirrel, trong đó mỗi lá bài đại diện cho một loài động vật khác nhau trên nền tranh mô phỏng từ bản khắc màu nước acrylic, kết hợp giữa sức mạnh của loài động vật đó và ý nghĩa truyền thống của lá bài tương ứng 다운로드. Được thiết kế theo sát chuẩn cơ bản Rider Waite Tarot, The Animism Tarot dễ sử dụng cho tất cả mọi đối tượng người dùng khi vừa đảm bảo những chi tiết truyền thống quen thuộc, vừa đem lại nhiều tầng nghĩa sâu hơn, giúp người dùng khám phá xa hơn bản thân mình trên khía cạnh tinh thần 다운로드. Đây là một trong những tựa bài Tarot về chủ đề động vật được đánh giá là đẹp nhất thế giới.

Bộ Ẩn Chính

Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 2 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 3 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 4 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 5
0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 6 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 7 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 8 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 9
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 10 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 11 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 12 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 13
VIII – Strength IX – The Hermit X – Wheel of Fortune XI – Justice
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 14 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 15 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 16 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 17
XII – The Hanged Man XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 18 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 19 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 20 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 21
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 22 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 23  22  
XX – Judgment XXI – The World  XXII 드라마 광끼 다운로드. The Happy Squirrel  

Bộ Wands

Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 24 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 25 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 26 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 27
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 28 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 29 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 30 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 31
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 32 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 33 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 34 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 35
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 36 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 37    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 38 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 39 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 40 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 41
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 42 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 43 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 44 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 45
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 46 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 47 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 48 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 49
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 50 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 51    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 52 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 53 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 54 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 55
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 56 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 57 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 58 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 59
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 60 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 61 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 62 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 63
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 64 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 65    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 66 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 67 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 68 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 69
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 70 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 71 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 72 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 73
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 74 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 75 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 76 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 77
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 78 Animism Tarot - Sách Hướng Dẫn 79    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại 다운로드. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close