Tarot Tổng Hợp

Lá Eight of Pentacles – Black Cats Tarot

Eight of Pentacles

Ý nghĩa lá Eight of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Năng Lực. Năng lực có được từ kinh nghiệm. Chúng ta cần một người thầy kiên nhẫn dạy chúng ta những mẹo buôn bán. Chúng ta có thể tìm thấy người đó ở đâu? Trong hay ngoài bản thân ta?

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close