Tarot Tổng Hợp

Lá Eight of Swords – Black Cats Tarot

Eight of Swords

Ý nghĩa lá Eight of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Nỗi sợ. Sợ hãi gây mù quáng tâm trí và làm tê liệt các cảm giác. Chúng ta không được nuốt sống bản thân mà thay vào đó xem xét tình hình với một tinh thần quả quyết.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button