Tarot Tổng Hợp

Lá Bài Queen of Pentacles Bộ Bài Gilded Tarot

Lá Bài Queen of Pentacles Bộ Bài Gilded Tarot

Lá Bài Queen of Pentacles Bộ Bài Gilded Tarot 4

Một phụ nữ ôm lấy một đồng tiền với niềm tự hào tĩnh lặng. Khuôn mặt của cô ấy có vẻ hài lòng với chính mình, gần như (nhưng không hoàn toàn) tự mãn. Tương tự Queen of Swords, cô ấy có một sự tự tin độc lập và mạnh mẽ.

Bạn đã làm việc chăm chỉ và làm việc rất tốt. Bạn đã tạo ra một cuộc sống đầy lạc thú về vật chất và vẻ đẹp thông qua các kỹ năng và quỹ nguồn lực thận trọng. Bạn có sự hãnh diện lớn trong thực tiễn của bạn. Mọi người xung quanh bạn tận hưởng thành quả lao động của bạn. Và mặc dù điều này mang lại cho bạn niềm vui, nhưng bạn chỉ cảm thấy hài lòng tột bậc với kết quả của những nỗ lực của bạn.

Hãy ý thức việc trở nên quá gắn bó với kết quả cuối cùng và đánh mất tất cả niềm vui trong quá trình tạo ra nó. Có thể xảy ra nguy cơ lo ngại về tiền bạc quá nhiều. Tuy phải cẩn thận là đức tính khôn ngoan, song đừng để tính tiết kiệm ám ảnh bạn. Và đừng hy sinh đời sống tinh thần, sáng tạo, và tình cảm của bạn cho thực tiễn.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Gilded Tarot – Barbara Moore

 

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Gilded Tarot

Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button