Tarot Tổng Hợp

Lá Six of Pentacles – Paulina Tarot

Six of Pentacles

Lá Six of Pentacles - Paulina Tarot

Món quà là những bông hoa minh họa cho sự phát triển về mặt tinh thần thông qua việc cho đi kiến ​​thức, sự hỗ trợ, và lòng tốt. Bông hoa luôn nảy mầm trên đầu cô gái đại diện cho chu kỳ hân hoan của việc cho và nhận.

Nghĩa xuôi: Sự thịnh vượng, thành công, cho và nhận, sự tử tế, chia sẻ, sự ổn định, độ lượng, cân bằng.

Nghĩa ngược: Nợ, ghen tị với sự thịnh vượng của người khác, khát vọng, ảo tưởng.

Sách Paulina Tarot – Paulina Cassidy

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Paulina Tarot

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close