Tarot Tổng Hợp

Lá V. The Hierophant – Black Cats Tarot

V. The Hierophant

Lá V. The Hierophant - Black Cats Tarot 2다운로드. The Hierophant trong bộ Black Cats Tarot" width="283" height="512" />

Hierophant đại diện cho quyền năng tâm linh, bản chất của lòng tin với mọi công việc, miễn là nó không biến thành sự cuồng tín 다운로드. Lá bài này nhấn mạnh sức mạnh luân lý và lễ nghi hành động rõ ràng của người khác; chúng ta không bao giờ bị cám dỗ trở nên kiêu ngạo 어비스 15화 다운로드.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot java api 한글.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close