Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bảo Bình

Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bảo Bình

Trải bài dựa trên những phẩm chất đặc trưng của cung Bảo Bình: độc lập, linh hoạt, riêng biệt, khó đoán, sáng tạo và có tầm nhìn xa trông rộng.

Trải bài theo hình mặt nước gợn sóng.

Trải Bài Tarot - Phẩm Chất Người Cung Bảo Bình 4

1. Ràng buộc nào cần phải cắt bỏ?

2. Bản chất của tôi là gì?

3. Điều gì tiếp thêm sức sống cho tôi?

4. Vì sao các mối quan hệ lại quan trọng với tôi?

5. Vì sao sự khó đoán lại là điều tốt?

6. Tính sáng tạo hỗ trợ tôi thế nào?

7. Tôi có thể thấy gì ở tương lai?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button