Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Chariot

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Chariot

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Chariot bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Chariot và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình.

Hình Ảnh Trải Bài Tarot - Lá Bài The Chariot Kênh Kiến Thức Và Tri Thức

1. Tấm giáp ở ngực: Điều gì đang thay đổi?

2. Vương miện: Tôi được trọng vọng ở đâu?

3. Vòng nguyệt quế: Vì sao tôi sẽ đạt được vinh quang?

4. Cặp nhân sư: Những lựa chọn của tôi là gì?

5. Tấm màn: Tôi phải làm gì để nâng cao nhận thức của mình?

6. Cây gậy: Tính kiên định của tôi nằm ở đâu?

7. Đôi cánh: Làm thế nào để tôi vươn xa hơn?

8. Thành phố: Tôi đã gầy dựng được gì?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close