4 Nguyên Tố

Với Tarot hay cũng như mọi vật chất đều tạo nên từ 4 nguyên tố cơ bản. Vậy thì trong 4 nguyên tố trong tarot có gì khác? Muốn thành thạo và để nắm giữ 4 nguyên tố này chúng ta cần lưu ý điều gì và nắm bắt điều gì để có thể trọn nắm vững kiến thức về tarot hơn tất cả. Và sự thay đổi của bài tarot sẽ như thế nào khi không có 4 nguyên tố hoặc mối liên hệ của chúng như thế nào? Hãy cũng tham khảo một số các ý kiến dưới đây. Kiến thức để sẻ chia.

 

Chuyên Đề Tarot

4 Bước Sử Dụng Thành Thạo 4 Nguyên Tố Trong Tarot

4 Bước Sử Dụng Thành Thạo 4 Nguyên Tố Trong Tarot Hỏi: Hi bạn, mình chưa hiểu lắm về sự…

4 Nguyên Tố – 4 Suits Trong Minor Arcana

Việc nắm rõ được tính chất từng nguyên tố cũng như từng bộ nhỏ trong Ẩn phụ, sẽ là chìa…

Các Bộ Trong Tarot về Năng Lực Chiến Lược và Sáng Tạo

Các Bộ Trong Tarot về Năng Lực Chiến Lược và Sáng Tạo Có mối liên hệ nào giữa các bộ…

Bốn Lá Ace Trong Tarot

Phần XV: Bốn Lá Ace Trong Tarot   Mỗi lá Ace đại diện cho đặc tính của bộ (suit) mà…

Sự Hình Thành Của Bốn Yếu Tố

  Sự Hình Thành Của Bốn Yếu Tố – Âm dương thì luôn hòa hợp luôn nhưng khắc nhau vì…
Close