Tarot Tổng Hợp

Chọn bài tarot – đá theo cung Hoàng Đạo?

Chọn bài tarot – đá theo cung Hoàng Đạo?

Hỏi: Tôi nên chọn bài/đá theo cung Hoàng Đạo?

Đáp: Sai. Hoàng Đạo là một lĩnh vực rộng lớn và về cơ bản, không có nhiều liên kết với Tarot. Đã có một số nghiên cứu về mối quan hệ giữa bài Tarot và các cung Hoàng Đạo, nhưng không có nghĩa là bạn phải chú ý đến các yếu tố về Hoàng Đạo khi chọn mua bài Tarot hay các phụ kiện liên quan. Hãy để ý thích của bạn quyết định, thay vì áp dụng theo những quy tắc cứng nhắc của một lĩnh vực khác khi mà bạn vẫn chưa thật sự hiểu thấu đáo về lĩnh vực đó.

Kiến Thức Hỏi Đáp Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close