Tarot Tổng Hợp

Lá Two of Sword – Wild Unknown Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Two of Sword Bộ Bài Wild Unknown Tarot

Tầm nhìn hạn hẹp, bế tắc

Lá Two of Sword - Wild Unknown Tarot 2

Two of Swords mô tả hai luồng sức mạnh đối lập đã chạm đến sự bế tắc 다운로드. Bạn không thể tiến lên phía trước….kể cả các mối quan hệ cũng như các quyết định trong cuộc sống. Câu trả lời bị khóa chặt lại, liệu rằng đó có phải do lựa chọn 다운로드? Rất nhiều lần lá bài này chỉ ra bạn không muốn đối diện với sự thật, ánh sáng sẽ tự mình biểu lộ tất cả.

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close