Tarot Tổng Hợp

AGARES Con Quỷ Thứ 2 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

AGARES Con Quỷ Thứ 2 Của Vua Solomon

AGARES Con Quỷ Thứ 2 Của Vua Solomon 2

Ông ta là công tước của một vùng đất phía Đông 다운로드. Ông ta mang dáng vẻ của một ông già hiền hậu, chậm chạp cưỡi trên lưng một con cá sấu và đậu trên tay ông ta là một con chim ưng 스도쿠 게임 다운로드. Tuy có vẻ lù đù chậm chạp, ông ta có khả năng làm chậm mọi sinh vật, bắt về những kẻ đào tẩu, hiểu được tất cả mọi ngôn ngữ, phá hủy danh dự và nhân phẩm của con người srt 파일. Ông ta cũng có thể gây ra động đất. Ông ta đến từ Hội Nhân Phẩm (Order of Virtues.)

Agares lãnh đạo 31 quân đoàn quỷ 다운로드.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close