Tarot Tổng Hợp

Lá 10 of Wands – Tarot of Marseilles

10 of Wands

Ý nghĩa lá 10 of Wands trong bộ Tarot of Marseilles

Ten of Wands. Sau khi hoàn thành chu kỳ của mình, Wand chia thành hai, mở ra không gian cho một thanh trục trắng. Trong giai đoạn sau, nguyên tố tiếp theo sẽ là Ace of Swords. Nó có thể tượng trưng cho con mắt thiên thần nhìn vào tình dục; năng lượng không còn tuần hoàn bên trong hay bên ngoài mà kết tinh lại tựa như một viên kim cương lưỡng tính và trở thành linh hồn thuần khiết. Con người không còn ở trong phạm vi tình dục hoặc sáng tạo và đã chuyển sang một những mối quan tâm khác, ví dụ: một nghệ sĩ đã trở thành một giáo viên, một người phát hiện ra năng khiếu của mình là một thầy thuốc.

Các khía cạnh tiêu cực bao gồm đau khổ cay đắng, sống không thực tế, thiếu niềm tin trong cuộc sống, đầu hàng đau đớn trước quyền lực do mất đi năng lượng hoặc thất bại.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button