Tarot Tổng Hợp

Lá Bài Determination Bộ Bài Witchlings Deck

Lá Bài Determination Bộ Bài Witchlings Deck 4

Lá Bài Determination Bộ Bài Witchlings Deck

Lòng quyết tâm là sức mạnh bên trong để giữ bạn khỏi việc từ bỏ những giấc mơ của mình.

Tại sao phải trì hoãn đến ngày mai điều mà bạn có thể làm luôn được trong hôm nay? Sự quyết định là có một sức mạnh bên trong giúp bạn không bị ngưng hay chặn lại bởi con đường mà bạn đã chọn. Đó chính là sức mạnh để đưa ra quyết định và giữ vững lập trường mang bạn đến gần với mục tiêu của đời mình hơn. Luôn ở vị trí của người lái xe trong cuộc đời bạn  bằng cách tập trung vào năng lượng sẽ đưa bạn tới gần hơn với con đường thành công. Thử thách giới hạn và trở nên chủ động với từng quyết định một.

Witchlings – Sách Hướng Dẫn và Sử Dụng Những Câu Thần Chú

 

Bộ Bài Witchlings Deck of Spells
Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button