Tarot Tổng Hợp

Ý Nghĩa Lá Eight of Bows Bộ Bài Wildwood Tarot

Ý Nghĩa Lá Eight of Bows Bộ Bài Wildwood Tarot

Ý Nghĩa Lá Eight of Bows Bộ Bài Wildwood Tarot 4

Lửa sưởi

Tương ứng lá Eight of Wands trong RWS

Mô tả

Trên rìa của một trại rừng mùa đông thưa thớt, ngọn lửa ấm áp đang nhảy múa, chúng ta thấy 8 người tụ tập xung quanh ngọn lửa sưởi đang gào thét. Nhóm người vui vẻ nâng ly, bắt tay và cười lớn. Họ tắm mình trong sự khăng khít của tình bạn. Và từ đó, sự hòa hợp được tạo ra nhờ sự trung thành đích thực của tình bạn trường tồn.

Ý nghĩa

Một ngọn lửa sưởi mang tới sự ấm áp và ánh sáng giữa mùa đông sâu thẳm. Sự ấm áp của cuộc sống, tình yêu và tình bạn có thể được chia sẻ một cách hào phóng. Có một khao khát trung thành để được ăn mừng, cảm thấy an toàn và hòa hợp trong sự sẻ chia với những linh hồn đồng hành, đồng cảm. Khao khát này cũng sẽ dẫn tới bình yên sâu thẳm và những cảm xúc về sự tồn tại và thành tựu cá nhân.

Diễn giải

Hy vọng dẫn tới sự hoàn thiện giấc mơ, đạt được khao khát sâu thẳm nhất cùng sự an bình. Nó đổ đầy tâm hồn bạn với niềm tin, giá trị của bản thân và công lý tự nhiên. Để giao tiếp với một người đồng hành gần gũi như những người bạn hay gia đình, sự thử nghiệm niềm tin tới một chuẩn mực đạo đức thông thường trong niềm tin và cách sống sẽ mang tới phước lành. Một sự tập hợp của những người bạn và gia đình tại một nơi có ý nghĩa về mặt cảm xúc, có tính biểu tượng và an toàn là một trải nghiệm vô cùng quyền năng. Nó ghi nhận những nhận thức được chia sẻ giữa linh hồn mỗi người và những trải nghiệm gắn kết sự tiến hóa và phát triển với bạn bè, gia đình, dù là họ hàng máu mủ hay chỉ là những người có cuộc sống được gắn kết một cách ngẫu nhiên. Chúng ta ăn mừng cho sự thật rằng, chúng ta đã chịu đựng, sống sót, rồi phát triển dưới sự hỗ trợ và đồng hành của bộ lạc. Đây là thời gian để biết ơn và bày tỏ, đón nhận tình yêu. Đây cũng là một trạng thái cảm xúc, ngụ ý rằng: “Tôi duy trì ngọn lửa đã củng cố những mối quan hệ này và tôi biết ơn tình yêu đã tồn tại trong cuộc sống”.

 

Ý Nghĩa Từng Lá Bộ Bài Wildwood Tarot

Tham Khảo Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Wildwood Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button