Tarot Tổng Hợp

Lá Follow the moon – Messenger Oracle

다운로드

Follow the moon

Giải nghĩa lá Folow the moon trong bộ Messenger Oracle

¾ bề mặt của Gaia được bao phủ bởi nước và lực hấp dẫn của mặt trăng có thể làm dâng mực nước biển trên vùng xích đạo theo hướng đi của nó c# 웹. Cơ thể con người cũng có 2/3 là nước bởi vậy nên chúng ta cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Chúng ta cũng như mặt trăng, có lúc tròn lúc khuyết vì vậy hãy cứ thử ghi chép lại, theo dõi vòng quay của mặt trăng và xem xem chúng ta nghĩ gì và cảm thấy như thế nào khi ánh sáng của trăng mạnh lên và yếu đi 신나는 음악 다운로드. Hãy dành thời gian để tìm hiểu xem sức mạnh của mặt trăng ảnh hưởng thế nào lên cơ thể và cảm xúc của mình.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close