Tarot Tổng Hợp

Lá Queen of Swords – Sun and Moon Tarot

Queen of Swords

194_71

Nước của khí. Queen of Swords là nữ hoàng nỗi buồn. Thanh gươm công lý chỉ ra lẽ phải và sự thật. Lời khuyên và sự làm rõ. Bướm biểu trưng cho sự chuyển hóa và cấp độ nhận thức sâu sắc. Mặt nạ giữ xa khỏi khuôn mặt cho thấy sự chân thành và trung thực.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button