Tarot Tổng Hợp

Sun and Moon Tarot – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Sun And Moon Tarot

 

Bằng sự kết hợp thú vị giữa huyền học và chiêm tinh học, Vanessa Decort đang mang đến những cách giải nghĩa độc đáo cho tarot truyền thống, một bộ bài vừa sâu sắc vừa dễ tiếp cận 은별바둑 2010 다운로드. Bộ bài Sun and Moon Tarot theo cấu trúc chuẩn của Crowley Thoth Tarot, một bộ bài mang tri thức của nhiều nền văn hóa với hệ thống biểu tượng từ văn hóa Hindu, yoga, Ai Cập và Hi Lạp cổ đại, Kinh Dịch và Runes. 

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài 각시탈 만화.

Bộ Ẩn Chính

194_00 194_01 194_02 194_03
0 – The Fool 1 – The Magician 2 – The High Priestess 3 – The Empress
194_04 194_05 194_06 194_07
4 – The Emperor 5 – The Hierophant 6 – The Lovers 7 – The Chariot
194_08 194_09 194_10 194_11
8 – Justice 9 – The Hermit 10 – The Wheel 11 – Strength
194_12 194_13 194_14 194_15
12 – The Hanged Man 13 – Death 14 – Temperance 15 – The Devil
194_16 194_17 194_18 194_19
16 – The Tower 17 – The Star 18 – The Moon 19 – The Sun
194_20 194_21    
20 – Judgement 21 – The Universe    

Bộ Cups

Liên kết với các dấu hiệu chiêm tinh Cancer (Cự Giải), Scorpio (Bò Cạp) và Pisces (Song Ngư) 다운로드. Những chiếc cốc – Cups đại diện cho nguyên tố nước, và gắn với cảm xúc, cảm giác và Chén Thánh – the Holy Grail.

194_32 194_33 194_34 194_35
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
194_36 194_37 194_38 194_39
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
194_40 194_41 194_69 194_68
9 of Cups 10 of Cups Princess of Cups Prince of Cups
194_67 194_66    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Wands

Liên kết với các dấu hiệu chiêm tinh Aries (Bạch Dương), Leo (Sư Tử), và Sagittarius (Nhân Mã) 다운로드. Wands đại diện nguyên tố lửa, và gắn kết với những vấn đề thường ngày. Wands biểu trưng cho năng lượng và sự nhiệt thành khi hoạt động 외국인을 위한 한국어 교재 다운로드.

194_22 194_23 194_24 194_25
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
194_26 194_27 194_28 194_29
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Lá bài nine of wands trong bộ sun and moon tarot 194_31 194_65 194_64
9 of Wands 10 of Wands Princess of Wands Prince of Wands
194_63 194_62    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Swords

Liên kết với các dấu hiệu chiêm tinh Gemini (Song Tử), Libra (Thiên Bình) và Aquarius (Bảo Bình) 다운로드. Swords đại diện cho yếu tố không khí, và liên quan đến các vấn đề duy lý hoặc tinh thần. Swords làm chủ lãnh địa của trí óc, đặc biệt dưới hình thái những ý tưởng 4k stogram 다운로드.

194_42 194_43 194_44 194_45
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
194_46 194_47 194_48 194_49
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
194_50 194_51 194_73 194_72
9 of Swords 10 of Swords Princess of Swords Prince of Swords
194_71 194_70    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

Liên kết với các dấu hiệu chiêm tinh Taurus (Kim Ngưu), Virgo (Xử Nữ), và Capricorn (Ma Kết) 다운로드. Pentacles đại diện yếu tố đất và liên quan tới thế giới vật chất. Pentacles biểu trưng cho công việc, sự giàu có và an toàn 다운로드.

194_52 194_53 194_54 194_55
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
194_56 194_57 194_58 194_59
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
194_60 194_61 194_77 194_76
9 of Pentacles 10 of Pentacles Princess of Pentacles Prince of Pentacles
194_75 194_74    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bài Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại 시빌 워 다운로드. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close