Tarot Tổng Hợp

Faerie Guidance Oracle – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Faerie Guidance Oracle

Các nàng tiên hộ mệnh xinh đẹp trong bộ bài Faerie Guidance Oracle có thể giúp bạn kết nối với những linh vật quyền năng của tự nhiên trên con đường tự khám phá những gì tiềm ẩn bên trong bạn. Mỗi lá bài tuyệt đẹp này đại diện cho một yếu tố thiết yếu trong cuộc sống – tính rõ ràng, sự lựa chọn, sức sáng tạo, tình yêu, niềm đam mê, sự chuyển đổi, cơ hội, và nhiều điều nữa. Hình ảnh minh họa bằng màu nước sẽ giúp bạn dễ dàng gắn kết với nguồn năng lượng tích cực từ mỗi nàng tiên này. Hãy sử dụng công cụ truyền cảm hứng đầy mê hoặc này để tiếp cận những tài năng tiềm ẩn bên trong con người bạn, khám phá ra những góc nhìn mới mẻ, giải quyết các vấn đề còn tồn tại của bạn, và hướng bạn tới một tương lai đầy triển vọng mà bạn hằng mong đợi.

Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Xin vui lòng click vào tên và hình ảnh lá bài để tham khảo giải nghĩa.

Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức
Beauty Change Choice Clarity
Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức
Communication Confidence Courage Creativity
Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức
Determination Discovery Dreams Energy
Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức
Enlightenment Euphoria Expression Faith
Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức
Friendship Future Happiness Healing
Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức
Inspiration Intuition Karma Love
Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức
Magic Meditation Nurturing Opportunity
Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức
Passion Patience Prosperity Rejuvenation
Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức
Sanctuary Serenity Simplicity Spirit
Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức Hình Ảnh Faerie Guidance Oracle - Sách Hướng Dẫn Kênh Kiến Thức Và Tri Thức  
Strength Transformation Wisdom  

Bộ bài Faerie Guidance Oracle – Paulina Cassidy

Tarot.vn cập nhật chuyên đề tarot

Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close