Tarot Tổng Hợp

FORNEUS Con Quỷ Thứ 30 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

FORNEUS Con Quỷ Thứ 30 Của Vua Solomon

 

FORNEUS Con Quỷ Thứ 30 Của Vua Solomon 4

Forneus là một Đại Công tước. Hắn ta mang hình dáng của một con thủy quái khổng lồ. Hắn ta có thể ban cho bạn khả năng thông hiểu mọi ngôn ngữ và rất giỏi nghệ thuật, cũng như sự mến mộ và khâm phục từ cả bạn bè và kẻ thù của bạn.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button