Tarot Tổng Hợp

Lá Five of Cups – Black Cats Tarot

Five of Cups

Ý nghĩa lá Five of Cups trong bộ Black Cats Tarot

Nỗi Buồn. Kết thúc của một tình huống có thể mang tới nỗi đau và sự cô độc. Đừng quay lưng lại với nỗi buồn mà hãy trải nghiệm nó như với những trạng thái khác.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button