Tarot Tổng Hợp

Lá King of Cups – Paulina Tarot

King of Cups

Lá King of Cups - Paulina Tarot

Nhà vua giàu lòng trắc ẩn cưỡi trên những con sóng trên lưng một con chim nước điềm tĩnh 웹서비스 파일 다운로드. Đôi cánh mở rộng của nó cho thấy sự tự do và sự sẵn sàng chỉ huy, dẫn dắt.

Nghĩa xuôi: Một nhà lãnh đạo có uy tín, khả năng gây ảnh hưởng, sự khôn ngoan, ngoại giao, sự điềm tĩnh, cởi mở, chấp nhận người khác 닥터스 15회 다운로드.

Nghĩa ngược: Thiếu lòng trắc ẩn, tình cảm thái quá 다운로드.

Sách Paulina Tarot – Paulina Cassidy

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Paulina Tarot

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close