Tarot Tổng Hợp

Ý Nghĩa Lá Page of Coins Trong Bộ Golden Tarot

Ý Nghĩa Lá Page of Coins Trong Bộ Golden Tarot

Ý Nghĩa Lá Page of Coins Trong Bộ Golden Tarot 4

Người đàn ông trẻ tuổi trong chiếc áo choàng màu đỏ sậm mang một đồng xu lớn. Thiên thần xuất hiện trên khoảng không trước anh mang theo một thông điệp. Cuốn sách mở nằm trên đất và một con dê nhảy sau anh.

Ý nghĩa: Một thanh niên ham học hỏi. Học bổng, nghiên cứu, và học thuật. Chăm chỉ sẽ mang lại kết quả cao. Một người đưa tin – người sẽ mang đến những tin tức tốt lành được mong đợi. Lá bài đại diện cho cung hoàng đạo Thiên Yết.

Nghĩa ngược: Người đàn ông không đáng tin – người không sẵn sàng làm việc chăm chỉ, nhưng lại muốn giàu có.

Nhiều lá Page trong trải bài: Ba lá Page đại diện cho sự kết hợp giữa những con người trẻ tuổi. Bốn lá Page hàm chỉ đến những ý tưởng mới mẻ và sự thay đổi trong kế hoạch và các mục tiêu.

Tham Khảo Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Golden Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button