Tarot Tổng Hợp

Lá Six of Pentacles – Cat’s Eye Tarot

Six of Pentacles

69

Từ khóa: Nguồn lực, kiến thức, quyền năng

Một nhóm mèo tập trung lại khi đến giờ uống sữa và đang chờ đợi được ăn ngon. Con bò đứng yên cho người đàn ông vắt sữa.  Mỗi con mèo đều nhìn lên với sự mong đợi. Chúng đều quen thuộc với nghi lễ này.

Trong một trải bài: Lá này nói hàm chỉ về nhiều nghĩa hơn là chỉ lòng nhân từ. Cụ thể, Six of Pentacles về việc ta cần biết nên cho cái gì và cho bao nhiêu, về cái gì bạn cần và làm thế nào để nhận được nó. Lá này là một sự phục hồi trở lại sau khi sự cân bằng mất đi ở Five of Pentacles. Bạn sẽ nhận được những gì bạn xứng đáng, không hơn hay kém.

Sách Cat’s Eye Tarot – Debra Givin

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Cat’s Eye Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button