Tarot Tổng Hợp

The Tower – Animism Tarot

XVI. The Tower – The Scorpion – Bọ cạp

16

Hãy cẩn thận. Theo dõi nhất cử nhất động và lường trước mọi thứ: Bạn cần bước đi thật suy xét. Vậy nên hãy dừng lại và tính toán từng bước cẩn thận, bởi vì chỉ một dịch chuyển sai thôi cũng có thể đạp đổ mọi thứ và khiến cho thế giới quanh bạn hỗn loạn.

The Scorpion: Sự thật, sự xung đột, sự phá hủy, sự cảnh báo, sự lừa gạt, sự hung hăng.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời

Back to top button