Tarot Tổng Hợp

ALLOCEN Con Quỷ Thứ 52 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

ALLOCEN Con Quỷ Thứ 52 Của Vua Solomon

 

ALLOCEN Con Quỷ Thứ 52 Của Vua Solomon 4

Hắn là một Công tước mạnh mẽ, hiện thân là một chiến binh cưỡi trên con bạch mã lớn. Khuôn mặt hắn giống như mặt sư tử, nhưng nó đỏ gay và ta có thể nhìn thấy ngọn lửa từ đó phát ra. Hắn có giọng nói vang dội nhưng khàn đục. Hắn cho người ta biết về thiên văn và đem lại tinh thần phấn cho các gia đình.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button