Tarot Tổng Hợp

OROBAS Con Quỷ Thứ 55 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

OROBAS Con Quỷ Thứ 55 Của Vua Solomon

 

OROBAS Con Quỷ Thứ 55 Của Vua Solomon 4

Orobas là gã hoàng tử quyền lực của địa ngục, hắn thống lĩnh dưới trướng 20 quân đoàn. Hắn được  cho rằng sẽ đưa ra câu trả lời chân thật cho những thứ đã qua, đang hiện hữu, và sắp đến, cho sự bất tử và sự tạo thành của thế giới. Hắn đồng thời trao cho kẻ triệu hồi chức tước và địa vị, và cả sự ủng hộ đến từ bàn bè lẫn kẻ thù. Orobas rất trung thành với người triệu hồi, không cho phép bất cứ điều gì cám dỗ anh ta, và hắn cũng không lừa dối ai. Hắn được miêu tả dưới hình dạng một con ngựa có thể hóa thân thành người dưới yêu cầu của kẻ triệu hồi.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button