Tarot Tổng Hợp

Deviant Moon Tarot – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Deviant Moon Tarot

 

Bộ Bài Deviant Moon là một bộ Tarot mang phong cách ánh trăng siêu thực độc đáo 다운로드. Được lấy cảm hứng và kết hợp từ hình ảnh nghĩa trang và nhà thương tâm thần, những lá bài của Deviant Moon Tarot có sức hút hết sức mạnh mẽ và hoàn toàn nhất quán trong cuộc hành trình của The Fool đến với King of Pentacles 다운로드. Sự tối tăm hiển thị cả trên bề mặt lẫn toát ra tận sâu bên trong các lá bài. Hình ảnh nghĩa trang và bia mộ gây cảm giác mộng mị và len lỏi vào mọi yếu tố của lá bài, nhấn mạnh và làm tỏa sáng những phần sâu xa ẩn trong tiềm thức con người 지니 아이폰 다운로드.

Tác giả Patrick Valenza, cũng là một người nghiên cứu về Tarot, đã bỏ ra nhiều năm để hoàn thành nên bộ bài đầy nghệ thuật này 올마스터 다운로드. Bộ bài Deviant Moon Tarot hiện nằm trong TOP 10 All The Time do Aeclectic bình chọn, và hiện đang được phát hành cả hai phiên bản có viền và không viền Nba 2k14 download.

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài 다운로드.

Tarot Tổng Hợp

Bộ Ẩn Chính

Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 2 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 3 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 4 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 5
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 6 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 7 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 8 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 9
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 10 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 11 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 12 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 13
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 14 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 15 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 16 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 17
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 18 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 19 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 20 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 21
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 22 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 23    

Bộ Pentacles

Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 24 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 25 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 26 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 27
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 28 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 29 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 30 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 31
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 32 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 33 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 34 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 35
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 36 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 37    

Bộ Cups

Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 38 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 39 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 40 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 41
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 42 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 43 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 44 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 45
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 46 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 47 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 48 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 49
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 50 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 51    

Bộ Swords

Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 52 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 53 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 54 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 55
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 56 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 57 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 58 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 59
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 60 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 61 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 62 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 63
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 64 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 65    

Bộ Wands

Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 66 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 67 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 68 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 69
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 70 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 71 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 72 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 73
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 74 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 75 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 76 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 77
Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 78 Deviant Moon Tarot - Sách Hướng Dẫn 79    

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza – Chuyên Đề Tarot

Book Google

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close