Tarot Tổng Hợp

Lá 2 of Fire – Cosmos Tarot

Lá Bài 2 Fire – Fornax Bộ Bài Cosmos Tarot & Oracle

Lá 2 of Fire - Cosmos Tarot 4

Chòm Sao Thiên Lô

Ấp Ủ – Thụ Thai

Hằng năm người La Mã cổ đều tổ chức lễ hội để tỏ lòng biết ơn Fornax, nữ thần Sức khỏe. Lễ hội đó được gọi là Fornicalia, mục đích nhằm đảm bảo ngũ cốc trong năm sẽ được đủ đầy. Chòm sao Fornax còn được đặt theo tên một loại lò luyện kim cận đại xuất hiện năm 1752. Cả hai cách hiểu đều có thể dẫn đến ý nghĩa chính của chòm sao này. Những nhà giả kim cổ đại xem cái lò là một nơi của sự chuyển hóa và ấp ủ. Khó thể phủ nhận, từ “fornicate” trong tiếng Anh (nghĩa là “thông dâm” –ND) có sự liên quan đến từ “Fornicalia”. Cụm từ “Bun in the oven” (“Bánh mì trong lò” – thành ngữ chỉ người phụ nữ mang thai) cũng xuất hiện trong khoảng thời gian đó.

Lá Fornax đại diện cho sự gấp đôi. Một mặt, Fornax ám chỉ sự mang thai, sinh con hay lập kế hoạch gia đình. Khi lá bài xuất hiện theo chiều thuận, nó còn có thể mang nghĩa thứ hai đó là sự cần thiết chú ý đến những dự án hay những mối quan hệ đang trong giai đoạn ấp ủ. Có thể những điều này chưa thực sự sinh ra thứ gì, do đó, để đạt được kết quả như ý cần rất nhiều sự chú tâm.

Theo chiều ngược lá bài vẫn mang nghĩa tương tự với chiều xuôi, tuy nhiên nó nhấn mạnh sự lưu tâm vào những vấn đề sau hơn: Sự tạo lập đó mang đến thay dổi gì? Liệu người hỏi có khả năng hỗ trợ sự tạo lập này? Người hỏi có khả năng thực hiện xong xuôi việc này?

Xem Phiên Bản Đầy Đủ Của Các Lá Bài Trong Bộ Cosmos Tarot & Oracle

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Tarot.vn Chuyên Về Tarot Tổng Hợp Cùng Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Trong Chuyên Đề Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button