Tarot Tổng Hợp

Lá 9 of Pentacles – Tarot of Marseilles

9 of Pentacles

Ý nghĩa lá 9 of Pentacles trong bộ Tarot of Marseilles

Nine of Pentacles. Một giai đoạn vật chất đã được hoàn thành, từ đó khai sinh ra một cái mới. Đối với một người phụ nữ mang thai, đó có thể là thời điểm vượt cạn. Nó cũng là một sự tách rời vật chất, một người đã để lại tất cả mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc một chuyển biến tài chính sâu sắc dẫn đến một dự án mới. Nine of Pentacles có thể ám chỉ sự phá sản, thừa kế, hoặc chiến thắng một trò chơi may rủi; dù bất kể trường hợp nào, thì nó cũng dẫn đến một sự xây dựng mới. Các mặt tiêu cực của lá bài này đề cập cuộc khủng hoảng kinh tế không được xử lý tốt, trộm cắp, trục xuất hoặc bị buộc phải di chuyển, sa thải, thiếu kinh nghiệm tuổi già, vấn đề thừa kế hay lưu đày.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button