Tarot Tổng Hợp

Lá 9 of Wands – Tarot of Marseilles

9 of Wands

Ý nghĩa lá 9 of Wands trong bộ Tarot of Marseilles

Nine of Wands. Trên cấp độ này, Wand đang đối mặt với lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Trong lá bài này, cái đã bị tước trần hoàn toàn, tán lá không phát triển nữa, yếu tố đạt đến sự tự áp đặt không kìm chế được. Đó là trải nghiệm của một kết thúc thật sự hay tượng trưng,​của bản ngã. Đối với người nghệ sĩ, đó là sự chấp nhận rằng có ai đó sẽ sử dụng tác phẩm của mình. Đối với võ sĩ, đó là rủi ro giả định bị giết. Trong lĩnh vực tình dục, đó là sự tái hợp, lựa chọn thiết yếu.

Các khía cạnh tiêu cực của Nine of Wands ám chỉ nỗi sợ chết, từ chối đi qua bước ngoặt cuộc đời, bước lùi trong nghệ thuật, bất lực và vô sinh.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button