Tarot Tổng Hợp

Lá XII. The Hanged Man – Black Cats Tarot

 

XII. The Hanged Man

Ý nghĩa lá XII. The Hanged Man trong bộ Black Cats Tarot

Ai là kẻ treo cổ? Có thể là một nạn nhân? Mạng lưới buộc tội người đó có tơ lụa mềm mỏng rất dễ có thể bị hỏng. Hay cũng có thể người đó là một người quan sát tình huống từ một hướng bất thường? Arcanum này khuyên nghỉ ngơi và tự suy ngẫm lại.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

Related Articles

Trả lời

Back to top button