Tarot Tổng Hợp

Lá Seven of Cups – Paulina Tarot

Seven of Cups

Lá Seven of Cups - Paulina Tarot

Mỗi một chiếc cốc chứa đựng một kho báu hấp dẫn, nhưng người phụ nữ mặc áo choàng gặp khó khăn trong việc chỉ được lựa chọn một chiếc mà thôi. Bầu trời ngập mây miêu tả sự bối rối của cô ấy và sự bất lực trong việc thực hiện lựa chọn.

Nghĩa xuôi: Lạc lối trong ảo tưởng, quá nhiều sự lựa chọn, những ham muốn mâu thuẫn nhau, sự cám dỗ.

Nghĩa ngược: Sự quyết tâm, sức mạnh ý chí.

Sách Paulina Tarot – Paulina Cassidy

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Paulina Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button