Tarot Tổng Hợp

Lá Seven of Swords – Crystal Visions Tarot

Lá Bài Seven of Swords Bộ Bài Crystal Visions Tarot

Lá Seven of Swords - Crystal Visions Tarot 4

Lá bài Seven of Swords tượng trưng cho sự lừa gạt, chống đối hoặc bội bạc. Nó thường là hệ quả của sự tự tin thái quá, những hành động hấp tấp, và kế hoạch cẩu thả. Sự cẩn trọng là cần thiết.

Người đàn ông được vẽ trong lá bài một tay nắm chặt thanh kiếm, đồng thời cúi xuống chộp lấy một thanh kiếm khác, trong lúc đó năm con quạ bay xung quanh anh ta, như đang châm chọc anh với thanh kiếm chúng trộm được. Cho dù bạn có cảm thấy bị phản bội, bị đánh bại, bạn vẫn phải bỏ qua những mất mát và tiến về phía trước.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi lá Seven of Swords đảo ngược, nó có thể biểu thị việc lấy lại những gì đã mất vì những hành động lừa gạt của người khác. Nó cũng có thể diễn tả sự “lập lại trật tự” khi một ai đó đã bị lợi dụng hoặc bị bắt nạt.

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

 

Bảng Tổng hợp tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

Tarot.vn Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button